Artigos de Carlos Aymerich

O triplo fracaso de Feijóo

1. Fracaso económico e social. “Galiza é un home en paro, unha familia que non chega a fin de mes, unha parella que non pode pagar unha casa, unha muller que cobra menos que un home polo mesmo traballo, trinta mil universitarios sen perspectivas de emprego, un inferno nas listas de espera sanitarias e milleiros de persoas que esperan a que lles paguen a lei de dependencia. Serei humilde e estarei á altura” (Núñez Feijoo, Chantada, 23 de Febreiro de 2009).