Artigos de Manuel H. Iglesias

Ourense, Ourense

Ourense esta cidade nacida á beira dos ríos Barbaña e Miño, capitalidade da provincia máis provinciana de Galiza, vive ao meu entender pendente dun futuro cheo de incertidumes.

Cantautores ou troveiros

Dende mediados da década dos sesenta ate entrada a dos oitenta do século pasado foi a época dos cantautores ou troveiros. Músicos que compoñían e cantaban as súas propias cancións.

As contrariedades da Política

Os grupos políticos mentres están na oposición manteñen unha liña coherente nos seus plantexamentos prográmaticos.

Chapa e pintura

Son moitos os nacionalistas que están á espera do que aconteza na vindeira Asamblea do BNG.