GC Aberto

A Unión Soviética e o antisemitismo. Por José Goborov

Durante a Guerra Fría, desde Occidente lanzouse a acusación de que a Unión Soviética era antisemita. Este sentimento hostil naceu co dirixente Iósif Stalin e promovíase a través do episodio denominado «complot dos médicos».

Por gcaberto | GC ABERTO | 12/12/2018

Comparte esta noticia

Durante a Guerra Fría, desde Occidente lanzouse a acusación de que a Unión Soviética era antisemita. Este sentimento hostil naceu, supostamente, co dirixente Iósif Stalin e promovíase a través do episodio denominado «complot dos médicos». No seguinte artigo analizarei a situación dos xudeus baixo a Unión Soviética nos seus diversos períodos, separando a realidade do mito se fora necesario.

Logo do foro pola unidade do comunismo galego
Logo do foro pola unidade do comunismo galego

Antecedentes.

No ano 1844, foi publicada unha obra de Carlos Marx titulada Sobre a cuestión xudía (Zur judenfrage). Trátase dun ensaio que pretende refutar as teses do filósofo Bruno Bauer, que defendía unha emancipación política dos cidadáns xudeus. Marx considera isto como algo egoísta, propondo no seu lugar unha «emancipación humana», onde as limitacións relixiosas dos cidadáns non existirían. Marx pensa que a proposta de Bauer é bastante limitada, pois debería abranguer todos os ámbitos da natureza humana e non só un trazo como é a fe xudaica: «Ou o que esixen os xudeus é, seica, que se lles equipare aos súbditos cristiáns? Entón, recoñecen a lexitimidade do Estado cristián, recoñecen o réxime do soxulgamiento xeral. Por que lles desagrada o seu xugo especial, se lles agrada o xugo xeral? Por que ten que interesarse o alemán pola liberación do xudeu, se o xudeu non se interesa pola liberación do alemán? O Estado cristián só coñece privilexios. O xudeu posúe, nel, o privilexio de ser xudeu. Ten, como xudeu, dereitos de que carecen os cristiáns. Por que aspira a dereitos que non ten e que os cristiáns gozan?» No seu lugar, propón a abolición da relixión do Estado: «A emancipación política do xudeu, do cristián e do home relixioso en xeral é a emancipación do Estado do Xudaísmo, do Cristianismo, e en xeral da relixión. Baixo a súa forma, á maneira que é peculiar á súa esencia, como Estado, o Estado emancípase da relixión ao emanciparse da relixión de Estado, é dicir, cando o Estado como tal Estado non profesa ningunha relixión, cando o Estado profésase máis ben como tal Estado».

Tendo en conta estas obxeccións a Bauer, Marx realizará duras críticas aos xudeus que seguen as súas teses: «Fixar no xudeu real que anda polo mundo; non no xudeu sabático, como fai Bauer, senón no xudeu cotián. Non busquemos o misterio do xudeu na súa relixión, senón busquemos o misterio da relixión no xudeu real. Cal é o fundamento secular do xudaísmo? A necesidade práctica, o interese egoísta. Cal é o culto secular practicado polo xudeu? A usura. Cal o seu deus secular? O diñeiro. Pois ben, a emancipación da usura e do diñeiro, é dicir, do xudaísmo práctico, real, será a autoemancipación da nosa época». Este texto serviu para acusar a Marx de ser antisemita. Pero o certo é que Marx descendía dunha longa familia de rabinos, aínda que o seu pai converteuse ao cristianismo protestante. Pode apreciarse que Marx separa ao xudeu sabático (é dicir, o relixioso) do xudeu secular, ao que lanza prexuízos propios da época e que el mesmo recibiu por parte de líderes anarquistas como Bakunin.

A visión de Pierre Joseph Proudhon, líder anarquista francés, será aínda máis feroz, incluíndo prexuízos raciais ou relixiosos (algo curioso tendo en conta que os anarquistas defendían fortemente o ateísmo) e mesmo chamando a un posible exterminio non moi distinto ao que expuxo posteriormente Adolf Hitler: «Facede un artigo contra esta raza que o envenena todo, meténdose por todas partes sen fundirse xamais con ningún pobo. Pedide a súa expulsión de Francia, excepto aos individuos casados con francesas; abolide as sinagogas, non admitídelles en ningún emprego, proseguide, en fin, a abolición dese culto. Por algo os cristiáns chámanlles deicidas. O xudeu é o inimigo do xénero humano, hai que mandar a esta raza a Asia ou exterminala. O odio ao xudeu o mesmo que ao inglés debe ser un artigo da nosa fe política». Personaxes xudeus como Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin ou o propio Lenin (aínda que a súa familia converteuse ao cristianismo ortodoxo) non tiveron problemas para adoptar o marxismo como ideoloxía. Así mesmo, gran parte dos bolxeviques eran xudeus e foi un dos motivos polos cales se practicaban pogromos durante a Guerra Civil Rusa por parte do Exército Branco. De Lenin a Stalin. Durante o liderado de Vladimir Ilich Ulianov, alias Lenin (1917-1924), os xudeus tiveron altos cargos na URSS. León Trotsky, de orixe xudía, creara o Exército Vermello, vital para a vitoria fronte ao Exército Branco durante a Guerra Civil Rusa. Outros personaxes xudeus próximos a Lenin foron Lev Kamenev e Grigori Zinoviev. «Stalin condenou as persecucións contra os xudeus tanto na Rusia Zarista como no Terceiro Reich, equiparando o antisemitismo co canibalismo». Coa morte de Lenin (1924), a situación seguiu sendo a mesma. A propaganda nacional-socialista resucitou o panfleto Os Protocolos dos Sabios de Sión, onde se falaba dunha suposta conspiración xudía a nivel mundial. Con iso, pretendíase afirmar que a Unión Soviética era un instrumento xudeu para someter á civilización cristiá. En España, o texto foi moi lido entre os seguidores de Gil Carballos. Desde a prensa nacional-socialista dicíase que «detrás de Stalin están os xudeus». Entre 1936-1938 teñen lugar os Procesos de Moscova, onde se pretendía desmontar unha conspiración contra a Unión Soviética por parte de implicados en atentados terroristas contra fábricas e membros do Partido Comunista da Unión Soviética, como Sergei Kirov. Entre os procesados atopábanse Kamenev e Zinoviev, que foron executados. Pola súa banda, debido ás diverxencias ideolóxicas, Trotsky partiu ao exilio e en 1940 foi executado por un espía da NKVD chamado Ramón Mercador. Estas execucións posiblemente serviron de pretexto para acusar a Stalin de antisemita. No entanto, Stalin condenou as persecucións contra os xudeus tanto na Rusia Zarista como no Terceiro Reich, equiparando o antisemitismo co canibalismo: «O chovinismo nacional e racial é unha supervivencia dos costumes antihumanas propias do canibalismo. O antisemitismo, como unha forma extrema do chovinismo racial, é a supervivencia máis perigosa do canibalismo. O antisemitismo é útil aos explotadores como pararraios que preserva ao capitalismo do golpe dos traballadores. O antisemitismo é perigoso para os traballadores como falso carreiro que os desvía do camiño acertado e condúceos á selva. Por iso, os comunistas, como consecuentes internacionalistas, non poden por menos de ser inimigos implacables e acérrimos do antisemitismo. Na URSS, a lei persegue do modo máis rigoroso o antisemitismo como fenómeno profundamente hostil ao réxime soviético. As leis da URSS castigan coa pena de morte aos antisemitas activos» (Stalin, Obras Completas, Tomo XII, p. 12, 12 de xaneiro de 1931). O historiador británico Robert Conquest, coñecido polas súas posicións anti-marxistas e por ser un dos autores de referencia para O Libro negro do comunismo de Stéphane Courtois, recoñece que na Unión Soviética «o antisemitismo en canto tal non foi nunca unha doutrina oficial», que «a persecución aberta dos xudeus en canto xudeus estaba prohibida» e que non existía ningunha referencia á «teoría racial». Un dos primeiros difamadores contra Stalin foi León Trotsky, desde o exilio, aínda que as súas acusacións acerca do seu suposto antisemitismo foron acollidas con total rexeitamento por parte da comunidade xudía estadounidense. Así o relata o historiador e filósofo italiano Domenico Losurdo: «No mesmo ano no que Trotsky publica o seu ensaio sobre Termidor e antisemitismo, ve a luz un Diario de viaxe en Moscova, escrito por un autor alemán fuxido do Terceiro Reich pola súa condición de xudeu. O retrato que mostra é de seu elocuente: finalmente resolveuse 'a antiga e aparente insoluble cuestión xudía', 'a unanimidade coa que os xudeus que atopei demostraron estar de acordo co novo Estado é conmovedora' (?) Aínda máis significativa é a reacción da comunidade xudía americana. Un representante destacado dá esta réplica a Trotsky: 'se os seus outras acusacións son tan infundadas como o seu queixume sobre o antisemitismo, entón vostede non ten realmente nada que dicir». Tamén sinalarse que Yakob, fillo de Stalin, casou cunha xudía, do mesmo xeito que a súa filla Svetlana. Incluso estes episodios foron manipulados na propaganda para facerlle ver como un antisemita. No primeiro caso, sábese que Yakob estiven namorado dunha xudía que o rexeito. Tras iso, tentou suicidarse. Este rexeitamento foi presentado na película Stalin (1992) como un impedimento por parte de Stalin debido a que era unha moza xudía. O certo é que Stalin non tivo que ver naquilo. «A posición do Exército Soviético para liberar os campos de concentración nazi (como Auschwitz) tamén son un reflexo da ausencia destes prexuízos contra os xudeus». Falouse dun antigo noivo de Svetlana, tamén de orixe xudía, que provocou a ira de Stalin por ser moito maior que a súa filla e por pasarse o día vendo películas estranxeiras. Non resulta coherente que isto se debese a cuestións antisemitas cando posteriormente si consentiu en que esta casase e tivese un fillo cun xudeu. A posición do Exército Soviético para liberar os campos de concentración nazi (como Auschwitz) tamén son un reflexo da ausencia destes prexuízos contra os xudeus. Ademais, Stalin apoiou a instauración do Estado de Israel na Asemblea Xeral da ONU. Pretendía atopar un respaldo en Oriente Medio fronte a EEUU. Cabe sinalarse que a posición da Unión Soviética fronte á formación de Israel era a creación dun Estado independente e multinacional, onde os dereitos tanto de xudeus como dos árabes fosen respectados. En 1948, o mesmo ano en que se funda o Estado de Israel, Golda Meir (futura primeira ministra de Israel) visitará a Unión Soviética e discutirá cun intelectual xudeu chamado Ilya Ehrenburg. Golda Meir mostrou desprezo cara aos xudeus asimilados. Ehrenburg chegou a dicir posteriormente: «O Estado de Israel debe entender que neste país xa non existe unha cuestión xudía, que aos xudeus da URSS deben deixalos en paz e que todos os intentos de inducirlles ao sionismo e á repatriación deben cesar. Atoparase coa resistencia non só das autoridades (soviéticas), senón dos mesmos xudeus.? Como mencionei máis arriba, o episodio que máis serviu para difundir o suposto antisemitismo de Stalin é o denominado «complot dos médicos». Este episodio foi denunciado por primeira vez no Informe secreto de Nikita Kruschev en 1956.

Con todo, Kruschev non relaciona este episodio cunha suposta tendencia antisemita. En que consistiu? Kruschev afirma que en 1953, estando Stalin moi enfermo, comezou a sospeitar dos médicos que se encargaban da saúde dos grandes dirixentes do país. Desde o diario Pravda denunciouse unha suposta conspiración imperialista liderada por eles. Aínda que o Informe de Kruschev non o di, boa parte destes médicos eran xudeus. Estes médicos foron detidos e xulgados, ademais de personaxes relacionados con organizacións estranxeiras como Samuel Mijoels, líder do Comité Antifascista Judeo-Soviético, o cal tiña ligazóns con organizacións culturais estranxeiras. Dise que Mijoels foi asasinado por Stalin, pero o certo é que morreu nun accidente de coche (algúns ven a man do NKVD detrás do mesmo, aínda que sen proba algunha). Algúns dos médicos (un total de 25) foron condenados á morte e cen a ser deportados a Gulags. Estas condenas á morte non chegaron a realizarse finalmente tras a morte de Stalin. Supón este episodio o inicio do antisemitismo soviético? Para Domenico Losurdo, isto non é proba diso: «O mesmo 'complot dos médicos', en xeral aducido como confirmación do antisemitismo de Stalin, demostra seica o contrario: despois de todo, confioulles até o final o coidado da súa saúde. E, doutra banda, entre os médicos acusados soamente algúns eran xudeus e o 'complot' no seu conxunto é descrito polos dirixentes e a prensa soviética como capitalista e imperialista máis que sionista'». Aínda que este complot demostrouse como algo falso, cabería preguntarse se existiron motivos auténticos que causasen a paranoia. Ao parecer, as sospeitas sobre os médicos eran frecuentes na Historia de Rusia. Así, un historiador israelí de orixe rusa considera que a morte do tsar Alejandro III foi responsabilidade dos médicos alemáns que o coidaban. Pola súa banda, un diplomático británico que se atopaba presente en Moscova durante o suposto complot, chamado Joe Gascoigne, afirmou que «pensaba que probablemente os médicos do Kremlin eran realmente culpables de traizón política». Existen indicios de ligazóns entre organizacións xudías e occidentais durante a Guerra Fría? Si, aínda que non durante o goberno de Stalin, senón de Kruschev. O Mossad (servizo de intelixencia israelí) usou as súas ligazóns na URSS e Europa Oriental para conseguir o Informe secreto de Kruschev e entregalo á CIA, que foi a encargada de difundilo por todo o Bloque Occidental. Por tanto, aínda que o complot dos médicos foi descuberto como algo falso, as autoridades soviéticas tiveron motivos de sospeita para iso. Como pode comprobarse, nin sequera Kruschev identifica este tráxico episodio co antisemitismo e só algúns dos procesados eran xudeus. A pesar de todo, este episodio foi usado desde Occidente (EEUU e Gran Bretaña) para desacreditar á URSS, ademais dalgúns historiadores como Robert Conquest ou Eric Hobsbawm, ignorando as homenaxes que a prensa israelí realizou a Stalin tras a súa morte. Cabe destacarse que durante a denuncia do suposto complot «un barrio residencial de Moscova leva o nome de 'Nova Xerusalén': aquí ten o seu dacha Ilya Ehrenburg, un intelectual xudeu que na Unión Soviética cumpre un papel cultural e político de primeiro plano, gañando o Premio Stalin, un recoñecemento alcanzado tamén por outros escritores xudeus e 'algúns músicos xudeus de fama internacional» (Domenico Losurdo).

De Kruschev a Gorbachov.

A Unión Soviética, do mesmo xeito que o Bloque do Leste, mantivo as súas relacións diplomáticas co Estado de Israel até o ano 1967, cando ten lugar a Guerra do Seis Días. Até entón, o bloque comunista había favorecido as inmigracións xudías cara ao novo Estado. «A ruptura de Israel coa URSS veu finalmente coa Guerra do Seis Días de 1967. Israel ocupou territorio non acordado nas Nacións Unidas (Península do Sinaí, Cisxordania, Gaza, Altos do Golán e Xerusalén Este) e sitúase abertamente como partidario de EEUU». Previamente, durante o goberno de Kruschev, a URSS apoiara a Exipto durante a Guerra da Canle de Suez (1956) fronte ao Reino Unido, Francia e, por suposto, Israel. Con todo, como Kruschev menciona nas súas Memorias, a URSS aínda non desexaba romper as súas relacións co Estado de Israel, mantendo unha postura ambigua entre Israel e o mundo árabe: «Aconséllolle que evite a guerra, díxenlle (a Nasser, presidente exipcio)". Vostede non desexa verdadeiramente a guerra, non é así? Desexa destruír realmente a Israel? Se o desexa, está equivocado. É un óso demasiado duro de roer. Israel pode ser máis pequeno que Exipto, pero os israelís están máis avanzados. O seu Exército áchase mellor preparado; o seu armamento é máis moderno. Ademais, vostedes atópanse en tal posición que, se inician unha guerra, non contarán nin coa comprensión nin coa simpatía doutros países. Ademais, porán vostedes á Unión Soviética nunha posición extremadamente incómoda, posto que, como saben, o noso país votou nas Nacións Unidas pola creación do Estado de Israel. Engadirei de inmediato que só fixemos iso baixo presión, con graves reservas e con moitas condicións. Non necesito dicirlle que o noso Partido xamais sentiu simpatías polo sionismo. Sempre consideramos aos sionistas como un partido reaccionario burgués. Pero a cuestión non é esa. O Estado de Israel existe, e ambos debemos aceptar ese feito» (Memorias de Nikita Kruschev). A ruptura de Israel coa URSS veu finalmente coa Guerra do Seis Días de 1967, como mencionei anteriormente. Israel ocupou territorio non acordado nas Nacións Unidas (Península do Sinaí, Cisxordania, Gaza, Altos do Golán e Xerusalén Este) e sitúase abertamente como partidario de EEUU. Durante este período, gobernaba Leonid Brézhnev na URSS. Comezarán severas medidas que diminuirán os privilexios da poboación xudía. Os xudeus soviéticos que tiñan familiares en Israel, temían que a ruptura das relacións diplomáticas poría en perigo os seus víncellos con eles. Outros simplemente eran meros simpatizantes do movemento sionista. Ante isto, ao longo da década dos 70, miles de cidadáns xudeus da URSS esixiron visados para poder saír do país (ao redor de 20.000). Con todo, a magnífica vitoria de Israel fronte aos árabes armados pola URSS fixo que se lles vise con receo e en ocasións como "inimigos". A boa parte deles negóuselles o visado aludindo motivos de seguridade, pois temían que poderían desvelar secretos científicos ás potencias estranxeiras que porían en perigo a súa integridade nacional. Isto ocorreu tamén durante o goberno de Kruschev, segundo relata nas súas memorias. Noutras ocasións, os xudeus que esixían o visado debían abandonar os seus postos de traballo para conseguilo, e a demora para obtelo podería ampliarse a anos. Isto convertíaos nunha especie de parias ante o resto da sociedade. Outros eran depostos dos seus cargos, xa fosen políticos, militares ou culturais. Entre este último sector destacan os bailaríns Valery e Galina Panov, (o primeiro xudeu e a segunda non), os cales solicitaron o visado en 1972, "sendo expulsados do Ballet Kirov e privados da posibilidade de bailar en calquera outra parte.

Isto foi reflectido na película O concerto (Le concert, 2009). A este tipo de persoas comezóuselles a denominar «refusenik», en hebreo «mesorav aliyá» (o que non está autorizado a realizar a emigración). O termo ten unha alta carga irónica, sendo unha mestura do inglés «to refuse» (denegar) e o sufixo ruso «nik». Posteriormente, o termo comezou a empregarse contra calquera disidente do sistema soviético, fóra este ou non xudeu. Fronte a estas presións por parte das autoridades soviéticas, formouse na clandestinidade unha contra-cultura xudía que a miúdo promovía o movemento sionista. Destaca o panfleto titulado Porqué son sionista ou a obra poética de Jaim Najman Bialik, xudeu ucraíno. Tamén se distribuía de forma ilegal a novela Éxodo, do novelista estadounidense León Uris. Existía, ademais, unha organización secreta israelí denominada Nativ (Oficina de Ligazón) que establecía lazos cos xudeus soviéticos. Entre os xudeus soviéticos marxinados levantáronse algúns líderes como Yosef Mendelevich, Yosef Begun, Anatoly Sheransky e Ida Nudel, os cales sufriron a prisión ou a traballos forzados en Siberia. As súas organizacións eran coñecidas polos seus partidarios como Os Prisioneiros de Sión. «Non podemos falar de antisemitismo soviético durante os primeiros anos da existencia da Unión Soviética.

A política seguida pola URSS cara ao antisemitismo, o seu papel durante a Segunda Guerra Mundial ou o seu apoio á creación do Estado de Israel son mostras de iso». En 1987, coas reformas que o líder soviético Mijaíl Gorbachov (a Perestroika e as Glasnot) a rixidez coa que se concedían os visados finalizará. Con todo, a maior onda de inmigración terá lugar en 1991, o mesmo ano en que se derruba o sistema soviético e posteriormente no 2001. Non todos os xudeus soviéticos optarán por Israel como lugar de residencia, senón que outros preferirán Estados Unidos. Conclusións. Non podemos falar de antisemitismo soviético durante os primeiros anos da existencia da Unión Soviética. A política seguida pola URSS cara ao antisemitismo, o seu papel durante a Segunda Guerra Mundial ou o seu apoio á creación do Estado de Israel son mostras diso. O complot dos médicos non foi tratado na URSS nin foi visto así durante o goberno de Kruschev como unha loita contra os xudeus. Se foi, no entanto, aproveitado polo Bloque Occidental para cargar contra a URSS, de maneira que, se anteriormente «detrás de Stalin están os xudeus», como dicía a propaganda nacional-socialista, agora, tras coñecer os horrores do Holocausto, vaise a tentar demonizar a Stalin comparándoo con Hitler. Si existiu, no entanto, restricións contra os xudeus durante a Era Brézhnev, existindo o movemento «refusenik». Con todo, as motivacións destas restricións ou marxinacións cara a persoas xudías estaban provocadas máis por unha profunda oposición a Israel que por teorías raciais.

Bibliografía: GREY, Ian, Stalin. KRUSCHEV, Nikita (1975). Memorias. Barcelona: Editorial Euros. KRUSCHEV, Nikita (1956) Informe secreto. LOSURDO, Domenico. Stalin: Historia e crítica dunha lenda negra. MARX, Carl. Sobre a cuestión xudía. THOMPSON, Ian. Primo Levi. Radu Mihaileanu (dir.) (2009). Lle Concert (longametraxe, 118'). Coprodución Francia, Romanía, Italia, Bélxica

Comparte esta noticia
¿Gústache esta noticia?
Colabora para que sexan moitas máis activando GCplus
Que é GC plus? Achegas    icona Paypal icona VISA
Comenta