Artigos de Serafin Pazos

O conservadorismo necesario

Unha ideoloxía que é unha caricatura de si mesma.

A España de Federico

¿Como sería o trunfo do madrileñismo ultraliberal?.

A tribo galaica

Os tempos e a necesidade obrígannos a repensar que é ser galego.

Un sitio non tan distinto

O devalar galego non é único no mundo pero é o noso.

A coraxe

O país non precisa de heroes, só de persoas

Como se traduce ‘Lijphart’?

O consenso é máis doado proclamalo que conseguilo.

A confianza

Cambiar as cousas parte dun mesmo, pero precisa dos demais.

Construír a alternativa

Catro anos son moi poucos para preparar o cambio político