Artigos de Manuel H. Iglesias

Do galeguismo ao nacionalismo de esquerdas

Cando se cumpren 75 anos da execución de Alexandre Bóveda e vista a evolución do nacionalismo galego dende a chegada do franquismo ao poder, non estaría por demais facer unha pequena análise da súa traxectoria ate os nosos días.

Celtas sin filtro e sitio distinto

Posiblemente en clave de humor é como nos temos que tomar as cuestións referidas a todo o que acontece diariamente na nosa terra. E, como os recordos bulen na mente, sempre lembro aquela obra de teatro, que se paseou por toda Galicia debuxando a triste realidade política e cultural deste fisterre peninsular nos anos oitenta.

Os outros incendiarios

Agora que estamos no tempo dos incendios forestais, e que Xunta decidiu facer unha política totalmente opaca sobre os lumes que hai no pais, cuestión que ate pode dar un bo resultado, outros incendiarios compañeiros dos que gobernan en san Caetano, póñenlle lume ás mensaxes que se lle mandan aos cidadáns con único obxectivo de desacreditar o país para que, cando eles cheguen ao poder, cuestión que se verá o 20 N, poder xustificar todo tipo de recortes e reformas antisoiciais. Reformas que caerán de seguro sobre os menos favorecidos e se non, ao tempo.

Ourense, Ourense

Ourense esta cidade nacida á beira dos ríos Barbaña e Miño, capitalidade da provincia máis provinciana de Galiza, vive ao meu entender pendente dun futuro cheo de incertidumes.

Cantautores ou troveiros

Dende mediados da década dos sesenta ate entrada a dos oitenta do século pasado foi a época dos cantautores ou troveiros. Músicos que compoñían e cantaban as súas propias cancións.

As contrariedades da Política

Os grupos políticos mentres están na oposición manteñen unha liña coherente nos seus plantexamentos prográmaticos.

Chapa e pintura

Son moitos os nacionalistas que están á espera do que aconteza na vindeira Asamblea do BNG.