Artigos de Xosé Glez.

Raúl González, mestre renovador do Ribeiro

O profesor, Xosé Manuel Cid Fernández, é autor de dúas obras relevantes para o coñecemento dos movementos de renovación pedagóxica e os seus protagonistas no breve período da IIª República española: “Alfonso Garcia Rojo, Mestre republicano da Ribeira Sacra.Relatos autobiográficos” e “Educación e ideoloxía en Ourense da IIª República”.

Caixa Galega

Eu denominaríaa “Caixa Galega”. Pero non, o nome elixido para a nova entidade financeira é outro ben desemellante. Porén, non queremos facer aquí unha disquisición sobre a imaxe corporativa.

Viños idiomáticos

Nos andeis das viñotecas e grandes supermercados expóñense unha gran variedade de marcas de viños e licores etiquetados en cadansúa denominación de oríxe.

Tecendo país

As directrices de ordenación do territorio de Galicia pretenden poñer orde no caos producido por un (sub)desenvolvemento que se producíu caoticamente, desartellando o territorio e provocando desequilibrios na súa estrutura económica,social e cultural.

Os premios de arquitectura Manuel Gómez Román

A falta dun ordenamento xurídico que protexese o noso patrimonio monumental, e a existencia duns dirixentes políticos incultos,as máis das veces corrompidos pola especulación urbanística, foi a causante da desaparición de imnumerables obras arquitectónicas que lle daban singular personalidade a moitas cidades e vilas galegas.

Día de defuntos

Polo verán e nadal insistimos, aproveitando que son meses de moito cosumo familiar, para que se elixan productos etiquetados en galego, nomeadamente os viños, como unha maneira de apoiar a difusión da nosa lingua, e galeguizar a economía.

A imaxinación ao servizo da nosa identidade ameazada

Cando estamos a píques de conmemorarmos o 85º aniversario da celebración do Primeiro Congreso de Economía de Galicia celebrado en Lugo, agroman na na nosa memoria outros fitos históricos de importancia capital para a reconstrución da identidade galega, maltratada polos oprobiosos séculos escuros.

Francisco Nóvoa, fillo predilecto de Maceda

A corporación municipal do concello de Maceda vén de acordar, por unanimidade de tódolos tres grupos políticos, nomear Fillo Predilecto a Francisco Nóvoa Rodríguez.