Artigos de Xesús Veiga

Cambio de ciclo na USC

Para a grande maioría das persoas que carecen dunha mínima vinculación coa vida das Universidades galegas existe unha tentación comprensíbel:analizar as eleccións aos órganos universitarios coas mesmas claves interpretativas que se utilizan habitualmente para xulgar as campañas electorais ordinarias.

O disputado voto da emigración

O anuncio público do principio de acordo acadado nunha subcomisión do Congreso dos Deputados sobre posíbeis cambios normativos a respeito do voto dos residentes ausentes, provocoume unha dupla sensación de sorpresa e satisfacción.

O caso Garzón

O extraordinario rebumbio provocado na opinión publicada como consecuencia do procesamento do xuíz Garzón por mor das súas actuacións a respeito dos represaliados polo franquismo, é o resultado dun conxunto de factores que se combinan dun xeito complexo mais que reciben un tratamento simplificado pola maioría dos sectores que participan nas polémicas mediaticas e sociais.

Se o PP fose unha empresa privada

Imaxinemos, por un momento, que Mariano Rajoy é o máximo executivo dunha empresa privada na que se constata a evidencia de que o director financeiro da mesma ten utilizado semellante posto para incrementar o seu patrimonio á marxe da legalidade e dos Estatutos da sociedade.

Tres liderados a proba

Todo debate parlamentar ten unha dimensión teatral.Ademais do que se di é moi importante cómo se verbaliza, de qué xeito se representa.

O espectáculo continúa

A política como espectáculo non diminúe.Nos últimos trinta anos, Ourense foi un territorio xeneroso na xeración de eventos propicios á eliminación do perigo da rutina e do aburrimento no desenvolvemento da vida política.

O baile das caixas

Quen queira avaliar o nivel de coherencia das organizacións políticas nesta longa controversia que estamos a vivir a respeito do futuro das Caixas de Aforro galegas, dispón de moito material de consulta.

Os 300.000 fillos de Abel

Na súa traxectoria biográfica, Abel Caballero foi, primeiramente, profesor de Universidade, acadando a condición de catedrático de Teoría Económica.Posteriormente entrou, con dedicación exclusiva, na vida política:deputado do PSOE no Congreso dende 1982, ministro de Transportes (1985-1988) con Felipe González, candidato do PSdG á presidencia da Xunta no ano 1997 e, finalmente, alcalde de Vigo dende o 2007.No intervalo entre a súa saída do Parlamento galego (ano 2001) e o seguinte cargo político, Abel Caballero descubriu publicamente a súa vocación de escritor de novelas históricas.