Artigos de Manuel González L.

O camiño de Compromiso

Vivimos tempos de mudanzas, confusos, onde as certezas doutra hora e os paradigmas existentes axudan moito menos que antes para comprender a realidade política que nos rodea. A política galega non é allea en absoluto aos novos tempos e os últimos acontecementos electorais viñeron a reconfigurar parcialmente o mapa político; nalgúns casos precipitando tendencias xa existentes, noutros minando a fortaleza de ofertas políticas que parecían graníticas como as do Partido Popular.

A nosa obriga

A vindeira lexislatura nas cortes españolas non parece que vaia a ser unha lexislatura como as anteriores. Existen polo menos dous factores que abren a posibilidade de cambios substanciais no marco político e institucional xurdido na transición do 78.

O disputado voto do alcalde da Peroxa

Como soe acontecer antes de cada proceso electoral, o micro-cosmos da política galega minoritaria ten xa o seu culebrón. Neste caso xorde ao fío do proceso de primarias abertas á cidadanía (si, á cidadanía) impulsado por Ourense en Común para elixir os seus candidatos á alcaldía. Andan os uns e os outros preguntándose por quen votou o alcalde da Peroxa, como se iso tivera algunha importancia, entre acusacións de “carrexo” fundamentalmente dirixidas aos meus compañeiros de Compromiso por Galicia que, a nivel individual, decidiran participar nesa plataforma. Permítanme os lectores que, dado que algo de perto me tocou vivir este proceso, lles dea a miña opinión por suposto subxectiva ao respecto. Descúlpenme os meus veciños de Outes, por perder algún tempo onde non me chaman.

Europa, estados e nacións

O balbordo político e mediático que acompaña a cuestión do dereito a decidir en Cataluña, ao igual que o fixo no recente referendo escocés, impide analizar e comprender as razóns de fondo polas cales neste momento coinciden no tempo varios procesos similares na Unión Europea. Nunhas xornadas celebradas fai uns días en Santiago de Compostela, encol do artellamento territorial do Estado, puidemos escoitar algunhas reflexións interesantes procedentes do ámbito académico sobre esta cuestión.

Crédito para quen?

O BCE acada de baixar o tipos de xuros aos que presta diñeiro ao nivel máis baixo da súa historia, un 0,05 %. Ao mesmo tempo anuncia unha serie de medida para insuflar liquidez á economía e facilitar tamén a concesión de crédito na Eurozona.

O lugar de compromiso

Afirmaba Antón Baamonde nun recente e lúcido artigo titulado “Galicia, progreso, nacionalismo” que Galicia precisa dunha ORGA do século XXI, “unha  organización  de  centro  esquerda,  de  amplo  espectro,  lonxe  das estreitas  fronteiras  que  debuxan  o  nacionalismo  actual,  que  deseñe  políticas  construtivas  e  non  só  de  oposición,  que  teña  unha  clara  vocación  de  goberno honesto  e  responsable (…)”. Somos moitos, aínda non suficientes, os que pensamos exactamente o mesmo e que estamos ademais traballando, mal que ben, para construír esa ferramenta que o autor de xeito argumentado anhela.  Estoume a referir a Compromiso por Galicia, organización que o mesmo Antón Baamonde etiqueta como “de momento, unha hipótese de traballo”. Non está mal de todo, estamos aí.

Regalos, corrupción e exemplaridade

A opinión pública galega leva varios días revolta pola apertura do sumario da chamada operación Pokemon. Aínda que puidera parecer que a corrupción é un mal sistémico no sistema político galego e español, hai tamén exemplos xurdidos do sumario que dan conta de que non todos os políticos se comportan da mesma maneira.

Unha defensa (desapaixonada) do modelo de Boloña

Nos últimos días véñense escoitando voces críticas coa aplicación do modelo de Boloña nas universidades galegas. Por non ser menos, pretendo neste artigo amosar a miña opinión ao respecto; opinión construída a partires da experiencia como docente universitario e non – téñase en conta- como experto ou estudoso do tema.