Artigos de Xoán Vázquez

Depurar responsabilidades

Podemos entrar desaforadamente na denuncia de tódalas deficiencias que poida ter a rede ferroviaria no lugar da catástrofe, que si ASFA ou ERTMS, curvas ou non. Denunciar as carencias, contradiccións e deficiencias é un deber indelegable que non exclúe a ninguén; o irresponsable é calar.

As verdadeiras víctimas están no paro

Todos sabemos que as medidas de austeridade son inevitables. Xustas ou inxustas, que noutrora puideran ser evadidas ou non, non o sei, pero están aí. E como están aí, están para todos.

A chantaxe non é dereito a decidir

Comecemos por aceptar que o dereito a decidir - desprendido de oportunismos, traizóns ou enganos - engrandece á democracia. E aceptar tamén que a vontade dun secesionista non pode pesar máis cá de calquera outro cidadán. Se aceptamos iso estamos aceptando que a chantaxe non é dereito a decidir.

Aprender dos burgueses e defender intereses

Non son poucos os que din que a burguesía catalán non é separatista, a falta doutras razóns porque seica aínda non lle convén. Aínda. Velaí o dilema; pois iso vén ser o mesmo ca dicir que a burguesía catalán non ha ser separatista ata que lle conveña. Ou sexa, separatistas agardando o mellor momento.

Fundamentalismo e decadencia

As verdadeiras persoas de fe endexamais caerán nos vertedoiros do fundamentalismo, nin os verdadeiros demócratas nas esterqueiras do seguidismo. O Ser humano só pode existir en plenitude na afirmación da súa singularidade, vogando, cada un como poida, nese océano de dúbidas e preguntas no que, ás veces, nos momentos máis afortunados nos cruzamos cuns intres de claridade.

Dereito a decidir

Falar de aplicar o artigo 155 da Constitución nun contexto catalán, galego ou vasco, é un despropósito. Dito artigo debese ter moi presente de xurdir un disparate nalgunha das rexións. Iso é indiscutible. Mais non debera ter validez constitucional nas relacións do Estado con Galicia, Cataluña, ou Euskadi, comunidades singulares que xa non rexións de descentralización administrativa. Ata aí, cen por cen cos secesionistas

O patriota RH

Quedou claro, falou o alcalde: a culpa é dos cidadáns libres, nun estado democrático, porque lle saíu dos reverendísimos pasearse coa bandeira do Estado polas rúas da súa cidade. Daquela haberá que dar por perfectamente comprensibles as reaccións consecuentes.

Os Blancos ou o ronsel da decadencia

O Concello da Limia declarouse insolvente. Mais antes de chegar á insolvencia recorreu o longo camiño de decadencia, tan visible e tan compartido por tantos outros concellos deste disparate administrativo, deste desgoberno permanente que é Galicia.