Máis diñeiro para a banca

Opinión - 27 Febreiro 2013

De tanta información que estamos a recibir sobre a crise, case é como quen oe chover. Abraiados por tantos datos, por estatísticas tan crueis ás que ademais lles vemos o rostro día a día tanto nos medios de comunicación como no noso contorno máis inmediato, cando non mesmo no espello do baño ao nos erguer, tendemos a nos pechar e non querer ver a realidade; convertémonos en branco doado de xeneralizacións que a base de escoitármolas unha e outra vez acaban por se converter en verdades case sagradas.

Foiche cousa do ladrillo

Opinión - 18 Maio 2012

Non deixa de ter o seu aquel que xusto o ladrillo fora quen de defenestrar ao señor Rodrigo Rato.

Espíritos rebeldes e inconformistas

Opinión - 12 Abril 2012

Toda apostasía ten o seu aquel. Un momento máxico, de lucidez; vertixe, O abismo. Os monstros que están á espreita para ver de te atrapar. En situacións como esta sempre me ven ao acordo a figura de Baruch de Spinoza, ese austero pulidor de lentes de orixe marrán (nome co que se facía referencia a aqueles xudeus ou musulmáns que na Península Ibérica xa dominada pola barbarie e a intolerancia relixiosa se dicían cristiáns, pero nos seus adentros aínda seguían a profesar a súa vella fe)

Aforrar, para quen?

Opinión - 12 Novembro 2011

Nestes tempos de necesidade que nos toca vivir estase a usar de xeito moi maniqueo a apelación ao aforro en contraposición co malgasto. Úsase para iso a analoxía da familia que non debe gastar o que non ten e bótase man dunha serie de símiles pretendidamente aleccionadores. Xa está ben de vivir por riba das nosas posibilidades! Hai que frear o consumo aloucado!

Lumieira: 35 anos de cultura

Opinión - 12 Outubro 2011

Ao longo da historia vanse sucedendo de xeito cíclico períodos de maior ou menor esplendor para un país, unha cultura, un movemento político, social… Facermos esa retrospectiva para o caso da nosa lingua implica destacar (non sen caer nunha síntese, como todas, un tanto reducionista) o Rexurdimento, o traballo da Xeración Nós, Galaxia e o agromar dun desexo colectivo de liberdade (individual e colectiva, democracia e autogoberno), que se puxo en marcha pouco a pouco a partir dos anos 60 e 70 do século pasado, e que culminaría co desenvolvemento dunha intensa e diversificada actividade cultural galega, e en galego, como nunca se vira ata entón.

  • 1
  • 2
  • 3